Tutorials för GPR mjukvara och system

GPRSoft Standard och Professional

ProBasicsPrt1
Grunder del 1 – Öppna, visa och spara

Del 1 av GPRSoft tutorial serien. Grundläggande introduktion till GPRSoft. Lär dig att öppna, visa och spara filer.

ProBasicsPrt2
Grunder del 2 – Lättare efterbehandling

Del 2 av GPRSoft tutorial serien. rundläggande introduktion till GPRSoft. Lär dig att göra lättare bearbetning.

Object Tools
Objektverktyg

Tutorial om hur du använder “object tools” i GPRSoft PRO.

LayerTools
Skiktverktyg

Lär dig att hantera olika skikt med GPRSoft PRO.

Topography
Topografisk korrigeringsverktyg

Tutorial om hur du använder “topography tool” i GPRSoft PRO.

BadData
Bearbetning av ”dålig” data

Tutorial som visar hur du bearbetar “dålig” data i GPRSoft.

Macro
Macrofunktion och batchbehandling

Tutorial om macrofunkton och batchbehandling i GPRSoft PRO.

Velocity
Hastighetsanalys

Handledning för hastighetsanalys med GPRSoft PRO.

Overgained
För hög förstärkning

Information om hur överanvändning av förstärkning kan förstöra data.

Allmänna tutorials

Rex High Speed
Höghastighetsundersökning med Rex systemet

Ett exempel på hur en höghastighetsundersökning kan se ut. Glöm inte att titta på monteringsinstruktionen nedan för att snabbt komma igång med ditt nya Rex system.

Rex Assembly
Monteringsinstruktion för Rex systemet

Följ de enkla stegen i denna video för att snabbt montera ihop ditt nya Rex system.

Geology Survey
Geologisk undersökning med Geo-80

Videon visar ett exempel på hur Geo-80 GPR-systemet används i en geologisk undersökning. All data behandlas med GPRSoft PRO. Databehandlingen fokuserar främst på verktyget "Topographic Correction".

GPR and Soil Conductivity
GPR och markens ledningsförmåga

En demonstration av hur markens ledningsförmåga påverkar den insamlade datan.

Bridge deck inspection
Broundersökning med Odin-1000

Visar hur en broundersökning kan gå till med ett Odin-1000 georadarsystem.

Find the pipe
GPR med U-Explorer Mini – Hitta röret!

Grundläggande introduktion till GPR. U-Explorer Mini systemet används för att hitta ett rör.

GPRSim.net

PDF DownloadGPR grundläggande tutorial med GPRSim.net

De grundläggande begreppen av markradar förklaras med hjälp av vår mycket lättanvända GPR-simulator. Ladda ner din egen kostnadsfria version av GPRSim.net här.

Gaia Spectrum

PDF DownloadGPR antennbandbredd med Gaia Spectrum

Bandviddsbegreppet inom GPR förklaras. En steg-för-steg beskrivning om hur du får rätt bandbreddsinformation med hjälp av Gaia Spectrum.