Om Geoscanners AB

About Geoscanners

Geoscanners AB en en världsledande utvecklare, tillverkare och leverantör av lätta, pålitliga och lättanvända georadarsystem (GPR) samt mjukvara. Genom att fokusera på slutanvändaren, har Geoscanners blivit internationellt kända för produktskalbarhet, användarvänlig och intuitiv GPR mjukvara, pålitliga och tekniskt avancerade produkter, snabb support och skräddarsydda lösningar.

Företaget är privatägt och har sitt huvudkontor i Boden, Norrbotten. Det stränga klimatet och mångfalden av olika testförhållanden gör att denna plats är ultimat för att utveckla och tillverka den allra bästa georadarutrustningen på marknaden! Den avancerade svenska teknikindustrin har hela tiden varit en hörnsten som företaget bygger på.

Innovation är kanske den egenskap som definierar Geoscanners AB bäst. Företagets avancerade produkter och den enastående kvalitén på den insamlade datan hade inte varit möjligt utan kontinuerlig forskning och utvecklingsarbete. Geoscanners AB har en konstant takt av uppgraderingar, förbättringar och perfektion för alla våra produkter. Företagets kontinuerliga investeringar i ny teknik såväl som förbättrade testförhållanden och tillverkning av ny utrustning ger oss möjligheten att erbjuda bättre och mer högteknologiska produkter till våra kunder.

Geoscanners erbjuder den bästa kundservicen i branschen. Våra ingenjörer är alltid redo att hjälpa våra klienter med att uppnå ett bra resultat av de mest krävande och utmanande undersökningarna. Med många års erfarenhet av djupa undersökningar så är Geoscanners AB den bästa partnern när det kommer till stora undersökningsdjup och hög upplösning. Vi erbjuder inte bara hjälp och support till våra egna kunder, utan spelar också en viktig roll i den globala spridningen av georadartekniken.

Med kunder i mer än 45 länder och utförda undersökningar i olika klimat- och markförhållanden, så förstår vi de höga krav som GPR-operatörer ställer och utmaningar som uppstå under en undersökning. Denna förståelse gör att vi kan designa, utveckla och tillverka GPR-lösningar som är perfekt anpassade för många olika undersökningar och förhållanden.

Kontaktinformation:

Geoscanners AB
Kanslihusvägen 10
96143 Boden
Sweden

E-mail:

Telefonnummer: +46(0) 921 530 20

Betalningsinformation
Broschyr