Efterbehandlingsprogram / GeoPointer X

Beskrivning

GeoPointer X tillgodoser behoven för en bred användarskara, allt från byggföretag till geofysiska konsulter. En unik egenskap för denna programvara är att den i ett enda program kombinerar de många aspekterna av en undersökning; koordinatorerna från GPS mottagaren, kartpositionerna, bilder av omgivningen och många andra användbara uppgifter. Till exempel är det möjligt att använda GeoPointer X för att inspektera vägar, gatubelysning och många andra infrastrukturer.

Det finns flera olika alternativ som ger användarna fullständig kontroll över mjukvaran. All insamlad data lagras i en enda databas och gör efterbehandlingen av den insamlade datan till en enkel och harmonisk uppgift. Det är möjligt att välja vilket av datafönsterna du behöver visa under användandet av GeoPointerX. Man kan ha alla öppna eller ett fåtal, utan att påverka den insamlade datan eller kvalitén. Det enda fönstret som behöver vara öppet för att lagra data är fotodatavyn.

GeoPointer X öppnar många nya sätt att analysera data, där man får en hel del information från undersökningsområdet och inte endast data från den geofysiska undersökningen. Att använda GeoPointer X tillsammans med vår positioneringsenhet gör att du kan länka ihop all information i en databas, vilket ger en unik överblick över undersökningsområdet.

Kombinationen av informationen från gpr-undersökningen och infromationen sparad i GeoPointer X gör det möjligt att se både under och över marken. Efteranalysen av datan avslöjar vad som finns under marken tillsammans med en bild av omgivningen ovanför. Detta ger en bättre bild av undersökningsområdet och dess position, och är även ett utmärkt komplement till rapporter eller detaljerade beskrivningar av området.

Filformat som stöds

 • GSF Geoscanners-filer
GAS XP

Systemkrav

 • Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8
 • Intel Pentium processor 800 MHz eller högre
 • 512MB RAM-minne eller högre
 • 10MB tillgängligt diskutrymme plus utrymme för bibliotek
 • 256-färgs bildskärmsadapter
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Skärmupplösning: 800x600
  Rekommenderat 1024x768 eller högre
 • MDAC 2.6 eller senare
Begär en offert