• FLB-antennas

    FLB-390 är ett utmärkt val för vägundersökningar i höga hastigheter

  • FLB-antennas

    FLB-390 är en av antennerna som ingår i Rex Triton systemet

Luftburna antenner / FLB-serien

Beskrivning

FLB-serien består av luftburna gpr antenner som är speciellt utvecklade för applikationer som inte kräver markkontakt, där kraven på undersökningsdjupet överstiger hornantennernas (HA-serien) kapacitet. FLB antennerna lämnar ett relativt litet avtryck på gränsen mellan luften och marken, trots att de opererar i VHF bandet. Det gör att man kan överföra mer energi i de djupare lagerna av marken.

Vi har optimerat FLB-antennerna för att uppnå ett förhöjt riktningsvärde mot marken, vilket innebär att FLB-antennerna kan användas i tätbebyggda områden. De primära användningsområdena är geologiska och geotekniska undersökningar i oländig terräng där det kan vara svårt att använda sig av en markkopplade antenner. FLB-antennerna används även i höghastighetsundersökningar (i bland annat Rex system) på väg där det krävs information om de djupare lagerna.

Användningsområden

  • Djupa vägundersökningar
  • Djupa järnvägsundersökningar
  • Luftburna snö- och istjockleksundersökningar
Begär en offert

FLB antennsortiment

Antenn Centerfrekvens
(vid 10dB)
Undersökningsdjup* Upplösning/objektstorlek** Räckvidd Dimensioner (mm) Vikt
FLB-250 FLB-250 250MHz 4m 0.20m 64-256ns 510x470x162 6.5kg
FLB-390 FLB-390 390MHz 3m 0.125m 25-100ns 360x330x157 3.0kg

*Maximalt undersökningsdjup beräknat med RDP=6,σ<0.1mS
**I normalkonduktiv mark