• HA-antennas

    HA-antennerna kan användas för väg- och järnvägsinspektioner i Rex-systemen.

  • HA-antennas

    HA-antennerna kan användas i både höghastighetsundersökningar såväl som i gånghastighet.

Luftburna antenner / HA-serien

Beskrivning

De luftburna HA-hornantennerna är utvecklade för höghastighetsunderökningar som ställer stora krav på snabb datainsamling och utmärkt upplösning. Genom att tillämpa avancerad design och teknologi, har vi säkerställt att HA-antennerna är väldigt fokuserade och har ett lågt ringande i den högre delen av skalan, precis där det räknas för dessa applikationer.

Antenner från HA-serien används vid många tillämpningar, allt från att mäta trottoartjocklek och kvaliteten på vägbanan till undersökning av höghastighetstunnlar. Våra hornantenner används även för vägundersökningar och på senare tid även för bedömning av primära och sekundära foder i tunnlar.

Användningsområden

  • Höghastighetsundersökningar av väg
  • Höghastighetsundersökningar av järnväg
  • Höghastighetsinspektion av flygplanskörfält
  • Tunnelinspektioner
Begär en offert
Video

HA antennsortiment

Antenn Centerfrekvens
(vid 10 dB)
Undersökningsdjup* Upplösning/objektstorlek** Räckvidd Dimensioner (mm) Vikt
HA-1000 HA-1000 890MHz 1m 0.05m 7-30ns 220x520x452 6.5kg
HA-2000 HA-2000 1900MHz 0.5m 0.0125m 5-15ns 213x517x445 6.5kg

*Maximalt undersökningsdjup beräknat med RDP=6,σ<0.1mS
**I normalkonduktiv mark