• MFC-antennas

    MFC-1250 multifrekvensantenn har centerfrekvenser mellan 20MHz och 100MHz.

  • MFC-antennas

    Två MFC-1250 antenner används i bistatiskt läge under en undersökning i Indien.

Multifrekvensantenner / MFC-serien

Beskrivning

MFC-1250 är en lågfrekvens antenn med utbytbara element. Detta ger användaren möjlighet att välja mellan olika frekvenser direkt på fältet. De olika centerfrekvenserna som man kan välja på är 20, 25, 33.3, 50 och 100MHz, beroende på elementens längd. Detta intervall tillåter användaren att balansera undersökningsdjupet och upplösningen på bästa möjliga sätt så att de slutliga inställningarna är perfekt anpassade till undersökningskraven

Det faktum att centerfrekvensen för MFC-1250 kan varieras både enkelt och snabbt, gör att antennen passar utmärkt för geologiska undersökningar med krav på stor undersökningsdjup och högre upplösningar av skikten. De kortare elementen passar bäst för undersökningar med ytliga undersökningsdjup och högre krav på upplösningen. De längre elementen är däremot ett bättre val för arbeten med stora undersökningsdjup och en upplösning som passar större objekt.

Denna antenn, tillsammans med en bra förståelse av dina mål (kontakta oss gärna för att diskutera din undersöknig), garanterar en framgångsrik och effektiv undersökning.

Användningsområden

  • Djupa geotekniska och miljöbetingade undersökningar
  • Djupa undersökningar av vattennivåer
  • Glaciologiska undersökningar
  • Dammsäkerhetskontroller
Begär en offert

MFC antennsortiment

Antenn Centerfrekvens
(vid 10dB)
Undersökningsdjup* Upplösning/objektstorlek** Räckvidd Dimensioner (mm)
huvudelektronik
Vikt, huvudelektronik
MFC-1250 MFC-1250 20, 25, 33.3, 50 or 100MHz
(beroende på använda antennelement)
70m >1m 256-radar max 195x135x255 2.25kg
MFC-1250
Bistatic
20, 25, 33.3, 50 or 100MHz
(beroende på använda antennelement)
80m >1m 256-radar max 2 MFC1250 antenner 4.5kg

*Maximalt undersökningsdjup beräknat med RDP=6,σ<0.1mS
**I normalkonduktiv mark