Applikationsanteckningar

Teori (OBS! Samtliga dokument är på engelska)

PDF Download Introduktion till GPR

Dokumentet förklarar grundläggande principer av georadar (GPR).

PDF Download Avklippt data/korruption

Information om hur markradardata kan förstöras med för hög förstärkning.

PDF Download Det optimala valet av GPR antenn

Olika mål på olika djup kräver olika antenner för att ge maximal framgång för dina undersökningar. Denna artikel utvärderar två olika antenner som upptäcker tre föremål på samma plats.

PDF Download Mellanfrekvensantennjämförelse i GaiaSpectrum

En kort undersökning av två kommersiellt tillgängliga GPR-antenner, specifikationer och mätresultat.

PDF Download GPR-antenn upplösning

Frågor angående GPR vertikala och horisontella upplösningar diskuteras i denna artikel.

PDF Download Uppskattning av markkonduktivitet för GPR-applikationer

En praktisk metod för att uppskatta bulkledningsförmåga för markradarapplikationer.

Praktiska exempel (OBS! Samtliga dokument är på engelska)

PDF Download Geologisk undersökning/stratigrafi

Viktiga steg för att genomföra en lyckad GPR-undersökning.

PDF Download Weymouth Broundersökning

Undersökning av broar i Weymouth, Syd-västra Storbritannien, förberedelser för de Olympiska spelen 2012.

PDF Download Djupa infrastrukturslokaliseringar

Analyserar de tekniker som finns tillgängliga för djupscanning med en skärmad GCB-100 antennen.

PDF Download UST-lokalisering

Grundläggande principer som används vid lokalisering av nedgrävda tankar (UST, underground storage tanks) med GPR.

PDF Download GPR-undersökning av "farligt" avfall

Om hur GPR-teknologi används för att lokalisera farligt avfall.

PDF Download Jämförelse mellan olika GPR-antenner

En jämförelse av de olika antenner som tillverkas av Geoscanners AB.

PDF Download Tekniker för topografisk rättning

En introduktion till topografisk rättning för markradarundersökningar.

PDF Download Antennbandbredd med GaiaSpectrum

Definitionen av antennbandbredd och mätning.

PDF Download Järnvägsundersökning

Ett exempel hur GPR används för järnvägsinspektioner.