• GCB-antennas

  Från vänster till höger: GCB-100, GCB-1000, GCB-200, GCB-300.

 • GCB-antennas

  Från vänster till höger: GCB-3070, GCB-700, GCB-500, GCB-400.

Markkopplade antenner / GCB-serien

Beskrivning

GCB-antennserien består av de mest högpresterande ”bowtie” antennerna som finns på marknaden idag. Dessa fullt sköldade antenner ger utmärkta resultat även i de mest EM (elektromagnetiskt) -förorenade undersökningsområdena runt om i världen. Genom att implementera avancerade mekaniska och elektriska kostruktionslösningar, försäkrar vi att alla GCB-antenner är lätta, kompakta och öveträffar alla andra tillgängliga lösningar.

GCB-antennerna är producerade med en mängd olia centerfrekvenser som låter användaren att hitta rätt balans mellan önskat undersökningsdjup och upplösning. Centerfrekvenserna för samtliga GCB-antenner kan enkelt avläsas utifrån namnet där siffrorna motsvarar antennens centerfrekvens. GCB-300 har, till exempel, en centerfrekvens på 300MHz. Våra grundliga kvalitetskontroller i slutet av produktionslinjen eliminerar risken att antenner som inte upfyller specifikationerna kommer ut på marknaden. Därför är vi säkra på att våra kunder kan lita på sin utrustning och kan fokusera på sina undersökningar.

Användningsområden

 • Infrastrukturslokaliseringar
 • Tomrumslokalisering
 • Miljöbetingad kartläggning
 • Kriminalteknisk undersökning
 • Arkeologi
 • Djupa stratigrafiska undersökningar
 • Grundvattennivå-undersökning
 • Betonginspektion
 • Istjockleksundersökning
Begär en offert
Broschyr

GCB antennsortiment

Antenn Centerfrekvens
(vid 10dB)
Undersökningsdjup* Upplösning/objektstorlek** Räckvidd Dimensioner (mm) Vikt
GCB-100 GCB-100 103MHz 15m 0.5m 50-350ns 460x460x255 11.5kg
GCB-200 GCB-200 210MHz 10m 0.25m 30-200ns 360x330x157 3.5kg
GCB-300 GCB-300 307 MHz 8m 0.15m 20-120ns 380x295x160 2.6kg
GCB-400 GCB-400 380MHz 4m 0.125m 15-75ns 320x255x150 1.65kg
GCB-500 GCB-500 480MHz 2.5m 0.1m 10-50ns 320x255x150 1.7kg
GCB-700 GCB-700 675MHz 1.5m 0.07m 7-35ns 320x255x150 1.35kg
GCB-1000 GCB-1000 1000MHz 1m 0.05m 5-25ns 248x200x97 1.05kg
GCB-1500 GCB-1500 1500MHz 0.75m 0.015m 3-20ns 248x200x97 1.05kg
GCB-2000 GCB-2000 2000MHz 0.4m 0.0125m 2-10ns 248x120x97 1.05kg
GCB-3070 GCB-3070 315MHz 8m/1.5m 0.15m/0.07m 20-120ns/7-35ns 472x330x177 4.35kg

*Maximalt undersökningsdjup beräknat med RDP=6,σ<0.1mS
**I normalkonduktiv mark